Skip to main content

BEDNĚNÍ VĚNCŮ RYCHLE A SNADNO!

Bednění věnců VELOX nakoupíte pohodlně ve svých stavebninách!

Stavební systém VELOX se již více než 60 let používá na stavbu rodinných a bytových domů či jiných staveb. Sendvičové štěpkocementové stěny VELOX zde prokazují své vynikající parametry v tepelné a zvukové izolaci, pestrosti použití i pevnosti staveb.

Štěpkocementové desky VELOX nacházejí své uplatnění na stavebním trhu i jako bednící prvky k tradičním stavebním systémům. Především jako bednění věnců, univerzálně použitelné a kombinovatelné s jakýmkoliv způsobem výstavby. Výhodou bednění věnců VELOX je především rychlá a jednoduchá montáž bez malty a lepidel a možnost okamžité následné betonáže. Jednoduchá montáž formou “skládačky” zajistí, že bednění věnců si svépomocí lehce zhotoví každý zručnější stavebník.

Bednění věnců VELOX se po betonáži neodbedňuje, zůstává součástí konstrukce věnců a významnou měrou zlepšuje tepelně technické parametry věnců.

Podle typu stavby se rozlišuje jednostranné nebo oboustranné bednění věnců.

Pro bednění věnců stěn obvodového pláště se používá věncová deska VELOX WSC35, která může být opatřena tepelnou izolací v tloušťkách 50 nebo 100 mm. Díky tepelné izolaci dochází k podstatnému omezení možného vzniku tepelných mostů obvodových věncových konstrukcí v místě styku se všemi typy stropních konstrukcí.

K nosným stěnám se bednění věnců připevňuje montážními sponami, které zajišťují fixaci věncových desek ke stěně a jsou povrchově upraveny protikorozním nástřikem. Rozměry spon jsou variabilní, závisí na tloušťce nosné stěny a tloušťce věncové desky s tepelnou izolací.

Výška věncových desek je 250 mm. Bednění věnců se realizuje zásadně před montáží stropní konstrukce. Samotná montáž je velmi jednoduchá a rychlá, bm jednostranného bednění věnců VELOX osadíte již za 2 minuty, oboustranného za 4 minuty.

Po montáži bednění věnců následuje montáž stropní konstrukce, armovací práce, a nakonec betonáž betonovou směsí předepsané třídy. K osazenému bednění se ve vodorovném směru přidávají další věncové desky z vnější i vnitřní strany. Každý spoj mezi jednotlivými deskami se zajišťuje hřebíky. Věncové desky se snadno opracovávají a dají se z nich vytvořit různé tvarové dispozice.

Filozofie značky VELOX “Stavějte moderně, ekonomicky, rychle a bez tepelných mostů” se i v tomto případě uplatňuje naplno. S deskami VELOX zhotovíte 1bm bednění věnců již za dvě minuty. V profesionální kvalitě. A bez následných odbedňovacích prací.

Najít pobočku stavebnin →